Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bali-vakantie.nl, gevestigd aan Junohof 33 6215VZ Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.bali-vakantie.nl
Junohof 33
6215VZ
Maastricht
+31 (0)6 29260552

Evy van Kan is de Functionaris Gegevensbescherming van Bali-vakantie.nl. Zij is te bereiken via info@bali-vakantie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bali-vakantie.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt door bijvoorbeeld het contactformulier in te vullen of een reactie te plaatsen bij een van onze berichten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Eigen website

Daarnaast komen bij een bezoek aan www.Bali-vakantie.nl automatisch ook andere gegevens beschikbaar zoals je IP-adres, informatie over de internetsite van waaruit je onze website geopend hebt of over de door jou gebruikte internet-browser (technische informatie).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bali-vakantie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bali-vakantie.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Jouw vragen en/of opmerkingen te beantwoorden per e-mail.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bali-vakantie.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bali-vakantie.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bali-vakantie.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bali-vakantie.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bali-vakantie.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Ook kunnen we dankzij cookies zien welke pagina’s worden bekeken, en kunnen we onze website hierdoor verbeteren. Verder helpen sommige cookies bij het tonen van voor jou relevante advertenties. Cookies worden op je computer opgeslagen en zijn op elk gewenst moment te verwijderen. Na het verwijderen van cookies is het mogelijk dat je jouw voorkeuren opnieuw zal moeten instellen. Cookies zijn geheel veilig, en slaan geen e-mailadressen of telefoonnummers op. Bij het eerste bezoek van www.Bali-vakantie.nl kan je via de cookie melding aangeven of je cookies accepteert of dat je de instellingen voor cookies wilt wijzigen. Onafhankelijk van je keuze worden er 2 cookies geplaatst: Google Analytics en Google Tag Manager.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bali-vakantie.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@Bali-vakantie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Bali-vakantie.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bali-vakantie.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De transmissie van persoonlijke gegevens waarbij bijzondere bescherming vereist is, gebeurt gecodeerd (bijvoorbeeld door gebruikmaking van SSL = Secure Socket Layer). Dit kan je bijvoorbeeld zien aan het slotje dat je browser bij een SSL-verbinding laat zien. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Bali-vakantie.nl Bali-vakantie.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Links op internetpagina’s van andere bedrijven

Onze website bevat links naar internetsites van andere bedrijven waarmee wij bijvoorbeeld voor bepaalde productaanbiedingen samenwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de maatregelen ter gegevensbescherming van andere internetsites. Informatie over de gegevensbescherming van deze bedrijven kan je op deze internetsites zelf terugvinden.

Cookies

Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

 

COOKIE NAAM AANBIEDER TYPE VERVALDATUM
CookieConsent Bali-vakantie.nl HTTP 1 jaar
Doel: Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein
 
csrftoken instagram.com HTTP 1 jaar
Cookie doel: Helpt Cross-Site Request Forgery (CSRF) -aanvallen te voorkomen.
 
wc_cart_hash_# Bali-vakantie.nl HTML Session
Cookie doel: NVT – Onthoud wat je in je winkelwagentje hebt gedaan.
 
wc_fragments_# Bali-vakantie.nl HTML Session
 

 

Categorie: Voorkeuren
Voorkeurscookies stellen een website in staat om informatie te onthouden die de manier waarop de website zich gedraagt of uiterlijk verandert, zoals de taal van jouw voorkeur of de regio waarin je je bevindt.

 

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
wfvt_# Bali-vakantie.nl HTTP Session
Cookie doel: Onthoudt de doorgegeven gegevens van de gebruiker wanneer een opmerking in een blogbericht wordt ingediend. Het doel is om formuliervelden automatisch in te vullen voor daaropvolgende opmerkingen, om tijd te besparen voor de gebruiker.
 

 

Categorie: Statisticieken
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

 

COOKIE NAME AANBIEDER TYPE VERVALDATUM
_ga Bali-vakantie.nl HTTP 2 jaar
Cookie doel: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
 
_gat Bali-vakantie.nl HTTP Session
Cookie doel: Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen
 
_gid Bali-vakantie.nl HTTP Session
Cookie doel: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
 
d quantserve.com HTTP 3 maanden
Cookie doel: Verzamelt anonieme gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen met het doel rapporten te genereren voor het optimaliseren van de inhoud van de website.
 

 

Categorie: Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

 

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
audience spotxchange.com HTTP 1 jaar
Cookie doel: Niet geclassificeerd
 
c rubiconproject.com HTTP Session
Cookie doel: Niet geclassificeerd
 
ck1 rlcdn.com HTTP 179 dagen
Cookie doel: Verzamelt anonieme gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.
 
CMDD casalemedia.com HTTP Session
Cookie doel: Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.
 
CMID casalemedia.com HTTP 1 jaar
Cookie doel: Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.
 
CMPRO casalemedia.com HTTP 3 maanden
Cookie doel: Niet geclassificeerd
 
CMPS casalemedia.com HTTP 3 maanden
Cookie doel: Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.
 
CMSC casalemedia.com HTTP Session
Cookie doel: Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.
 
CMST casalemedia.com HTTP Session
Cookie doel: Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.
 
collect google-analytics.com Pixel Session
Cookie doel: Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.
 
drtn# rlcdn.com HTTP 179 dagen
Cookie doel: Verzamelt anonieme gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.
 
DSID doubleclick.net HTTP Session
Cookie doel: Gebruikt door Google DoubleClick voor het opnieuw targeten, optimaliseren, rapporteren en toekennen van online advertenties.
 
everest_g_v2 everesttech.net HTTP 694 dagen
Cookie doel: Gebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke afzonderlijke advertentie te documenteren.
 
everest_session_v2 everesttech.net HTTP Session
Cookie doel: Gebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke afzonderlijke advertentie te documenteren.
 
gglck everesttech.net HTTP 29 dagen
Cookie doel: Gebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke afzonderlijke advertentie te documenteren.
 
id mookie1.com HTTP 1 jaar
Cookie doel: Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.
 
IDE doubleclick.net HTTP 1 jaar
Cookie doel: Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.
 
impression.php/# facebook.com Pixel Session
Cookie doel: Gebruikt door Facebook om vertoningen op pagina’s te registreren met de Facebook-loginknop.
khaos rubiconproject.com HTTP 1 jaar
Cookie doel: Registreert geanonimiseerde gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken.
 
mc quantserve.com HTTP 13 maanden
Cookie doel: Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina’s zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor gerichte advertenties.
mdata mookie1.com HTTP 1 jaar
Cookie doel: Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.
 
pcs/activeview googlesyndication.com Pixel Session
Cookie doel: Niet geclassificeerd
 
PREF youtube.com HTTP 8 maanden
Cookie doel: Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video’s op verschillende websites gebruikt.
 
r/collect doubleclick.net Pixel Session
Cookie doel: Niet geclassificeerd
 
rlas3 rlcdn.com HTTP 179 dagen
Cookie doel: Verzamelt anonieme gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.
 
rtn1-z rlcdn.com HTTP 179 dagen
Cookie doel: Niet geclassificeerd
 
rur instagram.com HTTP Session
Cookie doel: Niet geclassificeerd
 
test_cookie doubleclick.net HTTP Session
Cookie doel: Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.
 
urlgen instagram.com HTTP Session
Cookie doel: Niet geclassificeerd
 
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP 179 dagen
Cookie doel: Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s.
 
YSC youtube.com HTTP Session
Cookie doel: Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.
 

 

Categorie: Niet geclassificeerd (12)
Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

 

COOKIE NAAM AANBIEDER TYPE VERVALDATUM
b30msc beacon.walmart.com HTTP Session
Cookie doel: Niet geclassificeerd
 
bsc beacon.walmart.com HTTP Session
Cookie doel: Niet geclassificeerd
 
btc beacon.walmart.com HTTP 10 jaren
Cookie doel: Niet geclassificeerd
 
click/impression partnerprogramma.bol.com Pixel Session
Cookie doel: Niet geclassificeerd
 
google_experiment_mod Bali-vakantiej.nl HTML Persistent
Cookie doel: Niet geclassificeerd
 
google_pub_config Bali-vakantie.nl HTML Persistent
Cookie doel: Niet geclassificeerd
 
id mookie1.cn HTTP 13 maanden
Cookie doel: Niet geclassificeerd
 
mdata mookie1.cn HTTP 13 maanden
Cookie doel: Niet geclassificeerd
 
pll_language Bali-vakantie.nl HTTP Session
Cookie doel: Niet geclassificeerd
 
sgPopupDetails88 Bali-vakantie.nl HTTP 7 dagen
Cookie doel: Niet geclassificeerd
 
sgSubmitReloadingForm Bali-vakantie.nl HTTP Session
Cookie doel: Niet geclassificeerd
 
wordfence_verifiedHuman Bali-vakantie.nl HTTP Session
Cookie doel: Niet geclassificeerd